За нас
dog
За породата

      Ротвайлерът (Rottweiler) e германско служебно куче с висока интелигентност и уравновесен темперамент.Служило е като товарно куче и пастир,и продължава да служи като стражево и полицейско куче,впрегатно куче за колички с гюмове за мляко,като планинско спасително куче.Търсено е навсякъде по света като компаньон и пазач.Популярен съперник е на изложбения ринг и се представя отлично при изпитания на съобразителност и послушание.
     Кучетата от породата Ротвайлер са потомци на догоподобните кучета произлизащи от тибетския дог или тибетски мастиф и разпространили се в Древния Египет,по долините на реките Тигър и Ефрат,Персия и Вавилон,а от там в Древна Гърция и Рим.
      Известно е,че догоподобните предци на ротвайлерите са използвани по времето на Римската империя за съпровождане и охрана на стадата добитък следващи легионите с продоволствена цел,а също така са участвали в битките на римските войски.Кучетата се отличавали с мощна и здрава костна система,отлично развита и изразена мускулатура,непретенциозност и издръжливост,смелост и подвижност,което ги правело изключително пригодни за тези цели.В началото на І век от н.е. предшествениците на съвременния Ротвайлер се разпространяват в Европа,а в последствие и в южните части на Германия.
      В средните векове кучетата получили се при смесването на древните догообразни с местните породи са били използвани като ловци на глигани,като надеждно куче-пастир,пазач и водач на добитък,както и като впрегатно куче за теглене на каруците на касапи и търговци на добитък. dog
      Породата получава името си от малкия град Ротвайл,бивша римска колония,намиращ се във Вюртемберг,Южна Германия.Кучетата станали популярни под названието Ротвайлер метцгерхунд или Ротвайлерско касапско куче.Репутацията им по това врем е била такава,че собствениците им след успешна търговия окачвали кесията си на врата на кучето и спокойно влизали в някоя страноприемница да полеят сделката. Парите им били надеждно съхранени.
      През 1910 г благодарение на своите работни качества ротвайлерът получава официално признание от Първия германски съюз на полицейските кучета.От тогава се използва като служебно и полицейско куче не само в Германия ,а и в много страни по света.
      През 1899 г е създаден Международния клуб на леонбергерите и ротвайлерите,който през 1901 г утвърждава първия стандарт на породата.През януари 1907 г е образуван Германския ротвайлер-клуб (DRK),през април-Южно-германския ротвайлер-клуб (SDRK),чиято дейност продължил Международният ротвайлер-клуб (MRK).През 1913 г MRK утвърждава по-подробен стандарт за Ротвайлери с точкова система за оценка на физическите и екстериорни характеристики на породата.През 1919 г започва да функционира още един Южно-германски клуб.В резултат на обединяването на отделните клубове през 1921 г е създаден Всеобщия германски ротвайлер клуб-ADRK (Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub),който действа и в настоящия момент. dog
      ADRK определя стандарта на породата,допълва и уточнява белезите на расата и диктува съвременните тенденции в нейното развитие,селекционира и дава на света най-добрите и ценни екземпляри на породата.Клубните изяви на ADRK се считат за най-престижни и спечелването на някоя от тях е мечта за всеки ротвайлерист по света.
      В България любителите на породата са организирани от създаденият през 1992 г Национален клуб Ротвайлер-НКР.Клубът е член на Международната Федерация на приятелите на Ротвайлера-IFR и поддържа взаимоотношения със сродни клубове по света.Основна цел на НКР и неговите членове е разпространението на породата, чистокръвното развъждане и запазването на расата от израждане,утвърждаването на прекрасната репутация и популяризирането на любимия ни Ротвайлер.
 
 
Връзки